รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายอัมรินทร์ (ประตูชัย)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : ไม่ทราบ
อีเมล์ : ninjadam_01@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง : เกษตรกร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 2/10 บ้านไทรทอง ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 มิ.ย. 2558,17:42 น.   หมายเลขไอพี : 49.237.13.69


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล