ผู้บริหาร

นายธนัฐ มาตชรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/12/2014
ปรับปรุง 13/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 79060
Page Views 102817
รายวิชาคอมพิวเตอร์
รายวิชาคอมพิวเตอร์
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี "นครภูฮัง"
11 มี.ค. 59 กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ (Open House)
15 มี.ค. 59 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
13 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559
24 ก.พ. 60 ถึง 25 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ
ค่ายลูกเสือพนัสบดินทร์ จ.กาฬสินธุ์
06 มี.ค. 60 ถึง 08 มี.ค. 60 สอบปลายภาค
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
11 พ.ค. 60 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560