รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
บ้านภูฮัง หมู่ที่ 3   ตำบลดงมูล  อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
เบอร์โทรศัพท์ 043010184


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :