ติดต่อเรา
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
บ้านภูฮัง หมู่ที่ 3   ตำบลดงมูล  อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
เบอร์โทรศัพท์ 043010184


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน