เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ (ม.ภ.ว.)

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ (ม.ภ.ว.)

จังหวัดกาฬสินธุ์

 

มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์

เป็นแหล่งผลิตเกรียงไกรในสยาม

เกียรติศักดิ์เลื่องลือระบือคาม

สมญานามนครภูฮัง

 

ชาว ม.ภ.ว. มีความโอบเอื้อ

น้ำใจล้นเหลือช่วยกันรักษาชุมชน

ชาติศาสนากษัตราไม่หมองหม่น

จิตใจนั้นไร้กังวล เทิดทูนสถาบัน

 

เทาชมพูชูงามสง่า

สดสวยโสภา ชื่นตาสุขใจได้เจอ

พลิ้วปลิวไสว หาใครยากเยี่ยมเทียมเธอ

ภูฮังพระใหญ่เลิศเลอ ใครได้เจอะเจอสมคำเยินยอ

 

เรามีวินัยใจซื่อสัตย์

เคร่งครัดคุณธรรมนำชุมชนพัฒนา

ร่วมกันรักษาธาราพนายิ่งใหญ่

พวกเราล้วนภูมิใจได้เป็นศิษย์ ม.ภ.ว.

 

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)