ภาพกิจกรรม
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข “ระดับทอง”
ในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ โดยการนำของนายธนัฐ มาตชรา ผู้อำนวยการโรเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข “ระดับทอง” โดยมี นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นประธานในการประเมินครั้งนี้
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2563,14:46   อ่าน 73 ครั้ง