ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net

ในวันที่ 23 ม.ค. 63 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ได้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โดยมีศึกษาทิเทศจาก สพม. 24 มานิเทศติดตามในครั้งนี้

 

โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2563,09:43   อ่าน 918 ครั้ง