การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.75 MB
Adobe Acrobat Document หลักสูตรการป้องกันการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.53 KB
Adobe Acrobat Document โครงสร้างรายวิชาป้องกันการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.23 KB