ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางในการติดต่อราชการ เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้มาติดต่อทางโรงเรียนสามารถติดต่อได้สะดวก
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 04006/ว1150 แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งปิดนั้น ทางโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์จึงเพิ่มช่องทางในการติดต่อราชการ เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้มาติดต่อทางโรงเรียนสามารถติดต่อได้สะดวก
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 138 ครั้ง