ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ – เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ได้กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โรงเรียนจึงขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้

          ๑. กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

          ๒. กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2563,15:48   อ่าน 636 ครั้ง