ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 อัตรา (สาขาภาษาอังกฤษ) (อ่าน 322) 30 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 348) 08 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึง 13 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 385) 30 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ รับเงินค่าชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และสื่อการเรียนการสอน (อ่าน 409) 28 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 405) 18 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 465) 29 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมูฮังพัฒนวิทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีน อาคารประกอบแล (อ่าน 622) 19 ม.ค. 64
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ – เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (อ่าน 637) 18 พ.ย. 63
ประกาศปิดโรงเรียน (อ่าน 610) 11 พ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครอง มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/2563 (อ่าน 618) 15 ก.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 628) 29 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 528) 28 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 820) 18 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 658) 12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 474) 10 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโร (อ่าน 541) 07 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 61) 19 พ.ค. 63
การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 483) 27 เม.ย. 63
ช่องทางในการติดต่อราชการ เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้มาติดต่อทางโรงเรียนสามารถติดต่อได้สะดวก (อ่าน 572) 23 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี (อ่าน 477) 20 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 449) 14 ก.พ. 63
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 468) 09 ธ.ค. 62
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 450) 23 ต.ค. 62
ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกนักเรียน มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (อ่าน 606) 01 เม.ย. 62
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 684) 04 ม.ค. 62
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 715) 27 พ.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 579) 23 พ.ย. 61
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน (อ่าน 604) 20 พ.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 615) 27 มิ.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ2 (อ่าน 710) 22 มิ.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 615) 15 มิ.ย. 61
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 587) 30 พ.ค. 61
“รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561” (อ่าน 814) 05 ก.พ. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 664) 03 พ.ย. 60
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 723) 01 พ.ย. 60
ประกาศ การประมูลผู้ประกอบการร้านสวัสดิการ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 596) 24 พ.ค. 60
ประกาศ ผลสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1528) 28 ก.พ. 60
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 695) 20 ก.พ. 60
ประกาศยกเลิก จัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 932) 20 ก.พ. 60
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 633) 17 ก.พ. 60
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 674) 17 ก.พ. 60
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้าง บ้านพักครูแบบ 203/27 (อ่าน 767) 29 พ.ย. 59
ความรู้เบื้องต้นสะเต็มศึกษา (อ่าน 1052) 16 มิ.ย. 59
ปฏิทินกิจกรรม โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 667) 08 เม.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 713) 19 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 789) 18 ม.ค. 59
ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 785) 11 ม.ค. 59
download คู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 873) 11 ก.ย. 58
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 700) 20 มี.ค. 58
ตารางสอบและการเตรียมตัวสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 858) 02 ก.พ. 58