นิตยสารโรงเรียน
นิตยสารโรงเรียนประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 839) 13 มี.ค. 62
นิตยสารโรงเรียนประจำเดือนธันวาคม 2561 (อ่าน 937) 12 ก.พ. 62
นิตยสาร โรงเรียนมัธยมภูฮัง ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1238) 30 ม.ค. 61