ผู้บริหาร

นายธนัฐ มาตชรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/12/2014
ปรับปรุง 13/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 79044
Page Views 102801
รายวิชาคอมพิวเตอร์
รายวิชาคอมพิวเตอร์
คณะผู้บริหาร

นายธนัฐ มาตชรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศักดิ์ดา ภูกองชนะ
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ

จ.ส.ต.ถวัลย์ จันทะรัง
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางยุวดี จันทะรัง
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป