ผู้บริหาร

นายธนัฐ มาตชรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/12/2014
ปรับปรุง 13/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 79049
Page Views 102806
รายวิชาคอมพิวเตอร์
รายวิชาคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายศักดิ์ดา ภูกองชนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

จ.ส.ต.ถวัลย์ จันทะรัง
ครู คศ.3

นางกรรณิการ์ ศรีกุดตา
ครู คศ.2

นางกฤษติกานต์ พันธุ์ชัย
ครู คศ.1